Saturday, 05/12/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Phong Vân
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA TRƯỜNG THCS PHONG VÂN

 

PHÒNG GD& ĐT BA VÌ 

TRƯỜNG THCS PHONG VÂN

 

Số  35  /KH - THCS PV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Phong Vân, ngày 24 tháng 09 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

 

Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT – BGD ngày 24/08/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số: 3635/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số: 2987/HD-SGD&ĐT - GDPT ngày 14/9/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với cấp THCS;

Căn cứ Kế hoạch số 623/ KH/PGDĐT - THCS ngày 23/9/2020 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 cấp THCS;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và điều kiện thực tế địa phương, trường THCS Phong Vân xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Tạo sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT; Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

          Xây dựng kế hoạch cần xác định rõ các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và được công khai hóa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

        B. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

1. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục toàn diện

- Huy động 100%  học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

- Tỉ lệ HS bỏ học dưới 0,3%( không quá 1HS)

- Chỉ tiêu 2 mặt giáo dục:

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

KQ 2019 - 2020 (%)

95.5

4.3

0.2

 

KH 2020 - 2021 (%)

96

3.5

0.5

0

 

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

KQ 2019 - 2020  (%)

27

38.3

33.2

1,5

0

KH 2020 - 2021 (%)

27

40

31.5

1,5

0

 

- Lên lớp: 99,5% trở lên; Xét tốt nghiệp THCS đạt 99% trở lên (năm trước 100%).

- Số học sinh giỏi cấp huyện: 20 giải Văn hóa trở lên, 5 giải TDTT (năm học trước trường có 2 lớp 9 đạt 14 giải HSG huyện).

           - Số học sinh giỏi cấp TP (về văn hóa, TDTT, văn nghệ…): Từ 2 em trở lên.(VH : 1,TDTT: 1)

         - Thi tuyển sinh vào lớp 10: Phân luồng được 27 %. Điểm TB  các môn thi đạt 6.7, trong đó Toán: 6.3,( năm trước 6.25) Văn 6.98( năm trước 6.96), T.Anh 6.8( năm trước 6.78), môn khác: 7.0 trở lên(năm trước: Toán 6.25, Văn 6.96, T.Anh 6.78)                       

  Điểm trên TB : Toán 78% ( năm trước 77,8%), Ngữ văn 98,1% (năm trước 98,1%), Tiếng Anh: 88,2% ( năm trước 88,2%), môn thi thứ 4:  85%

 

          2. Chỉ tiêu các hoạt động,  

- Phấn đấu có 3 GV đạt danh hiệu GVDG cấp Huyện.

- CBQL,GV đảm bảo chế độ bồi dưỡng thường xuyên theo quy định( 120 tiết/ năm)

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo: 35% giáo viên/ năm

- Kiểm tra các chuyên đề 100% GV/năm

- Phổ cập giáo dục: Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3

3. Về danh hiệu thi đua phấn đấu trong năm học:

- Danh hiệu thi đua của trường : TTXS  

-Trường đạt chuẩn quốc gia: dự kiến năm 2025.

- Danh hiệu chi bộ Đảng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Danh hiệu Công đoàn: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Danh hiệu Đội thiếu niên TP HCM: Liên đội mạnh xuất sắc cấp Thành phố

- Danh hiệu về Thể dục thể thao: Tiên tiến cấp huyện

- Y tế: xếp loại Tốt.

- Thiết bị dạy học: xếp loại Tốt.

- Thư viện đạt chuẩn, trang Website hoạt động hiệu quả

   C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. Nhiệm vụ trọng tâm( 4 nhiệm vụ TT)

  1. Chất lượng hai mặt giáo dục:

- Duy trì nghiêm túc mọi nề nếp.Tăng cường giáo dục đạo đức, nếp sống,  cho học sinh, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.    

- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đại trà, Duy trì tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, duy trì thứ hạng trong thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

 2. Chất lượng đội ngũ:

- Tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để CBQL, giáo viên tiếp cận tốt với đổi mới PPDH, sẵn sàng chuẩn bị cho chương trình GDPT mới.

- Tạo điều kiện nâng cao năng lực CM – NV cho GV ngoại ngữ và chất lượng dạy học ngoại ngữ.

- Tham gia nghiêm túc hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

-Thực hiện nghiêm túc công văn 3280/BGD  hướng dẫn điều chỉnh chuyên môn của Bộ, Cv 3007/SGD HDHĐ chuyên môn của Sở và các VB chỉ đạo của PGD. Thực hiện tốt công tác đổi mới kiểm tra đánh giá theo Thông tư 26/2020/TT – BGD ĐT sửa đổi một số điều của Thông tư 58/2011/TT – BGD ĐT.

- Khai thác triệt để các phòng học bộ môn mới được xây dựng đúng theo chuẩn

- Sắp xếp chuyên môn hợp lý trong điều kiện thiếu giáo viên, ưu tiên cho môn thi lớp 9,

3. Chât lượng hoạt động trong nhà trường,:

-  Thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ nhà giáo 35%. kiểm tra các chuyên đề 100%GV/năm.

- Thực hiện tốt hơn nữa hoạt động của hội đồng trường, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn

- Tăng cường CSVC đảm bảo an ninh an toàn trường học , trang trí cảnh quan nhà trường     ( mới), mua bổ sung trang thiết bị dạy học.

-Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thu – chi tài chính và Quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT .

- Tổ chức tốt hoạt động thư viện trong điều kiện CSVC mới khó khăn

- Bố trí hợp lý các khu làm việc và học tập,

- Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống cho CBGVNV,

-Thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch bệnh, VSATTP,...

4.  Công tác Đoàn- Đội

+ Duy trì tốt mọi nề nếp,  tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống.

+ Phát động phong trào công trình măng non, Chia vườn hoa cho mỗi chi đội  trồng  và chăm sóc, trang trí  trường lớp, khu vệ sinh bằng chậu hoa, cây cảnh

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa dã ngoại hoặc cắm trại

+ Làm tốt đến công tác từ thiện,   phong trào người tốt việc tốt.

+ Quan tâm đến các đội viên ưu tú giới thiệu cho Đoàn.

II. Những giải pháp cụ thể:

          1. Duy trì, phát triển số lượng và công tác phổ cập:

1.1. Phát triển số lượng:

          - Tổng số lớp và học sinh của trường: 12 lớp = 446 học sinh.

Trong đó:

+ Khối 6: 3 lớp = 121 học sinh.

+ Khối 7: 3 lớp = 95 học sinh.

+ Khối 8: 3 lớp = 133 học sinh.

+ Khối 9: 3 lớp = 97 học sinh.

So với năm học trước tăng học sinh ( do số HS tuyển sinh lớp 6 nhiều hơn số HS ra trường)

1.2. Thực hiện phổ cập giáo dục.

Triển khai thực hiện theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục và duy trì chất lượng phổ cập giáo dục THCS. Thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT về điều kiện công nhận đạt chuẩn PCGD.

Trường chủ động tham mưu địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh. Thực hiện tốt việc quản lý PCGD theo hệ thống phần mềm. Phấn đấu đạt chuẩn PCGD mức độ 3

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD):

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương; thời gian kết thúc học k I, kết thúc năm học theo thống nhất chỉ đạo của Thành phố.Xây dựng phương án dạy học chủ động ứng phó với tình hình dịch beengj Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

2.1.2. Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, cá nhân GV chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học; xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học nghiêm túc  theo công văn 3280/BGD ĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD, công văn số 2786/SGD Đt-GDPT ngày 3/9/2020 của Sở GD về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học bộ môn,( giáo viên dựa vào PPCT của bộ trước năm 2011 để xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn) Dựa vào công văn hướng dẫn số 3007/SGD ĐT   của sở giáo dục về định hướng hoạt động chuyên môn năm học 2020-2021. Giáo viên xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục phù hợp theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề. Kế hoạch dạy học của tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017); chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tổ, nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt CM theo chủ đề và nghiên cứu bài học, tăng cường sinh hoạt CM qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 10801/SGD&ĐT - GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

2.2. Tổ chức dạy thêm - học thêm và dạy học tự chọn.

- Tổ chức dạy thêm - học thêm trong nhà trường trên cơ sở tự nguyện của học sinh và phụ huynh

- Dạy thêm 3 môn: Toán1.5 buổi/ tuần, Ngữ văn( 1 buổi/ tuần), Tiếng anh (1buổi/ tuần) tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, phân lớp dạy thêm theo năng lực học sinh.

Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, quản lý chặt chẽ. Nghiêm túc thực hiện các văn bản quy định: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định về DTHT; Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ GDĐT về việc công bố hết hiệu lực các Điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT; Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 quy định về việc DTHT trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 5502/SGDĐT-GDPT ngày 09/12/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc thực hiện các quy định về DTHT trong và ngoài nhà trường và các văn bản liên quan khác. Thực hiện thanh, quyết toán tiền học thêm theo đúng quy định hiện hành; mức chi và tỷ lệ phân bổ chi phải được thông qua Hội đồng trường và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

- Thực hiện dạy học tự chọn theo văn bản số 8607/BGDĐT - GDTrH ngày 16/8/2007. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn các môn học thực hiện theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT và thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ giáo dục. Dạy chủ đề bám sát và đưa dạy tự chọn vào TKB giờ chính khóa.( khối 8 dạy TC môn nghề làm vườn và không đưa vào giờ chính khóa)

2.3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ.

- Duy trì dạy chương trình tiếng Anh mới (chương trình NN 10 năm) theo tinh thần Công văn số 7972/BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2013 và Công văn số 2653/BGDĐT- GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GD&ĐT với học sinh toàn trường từ khối 6 đến khối 9.

- Thực hiện tốt đề án NN, Giáo viên tiếng anh tích cực học tập , học hỏi qua các giảng viên của ĐHNN. Tăng cường khai thác kho học liệu của ĐHNN và hanoistudy tự biên soạn đề ôn luyện cho HS theo ma trận đề thi...

2.4. Giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông.

­          - Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau THCS  theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 1223/KH-BGDĐT ngày 28/12/2019 của Bộ GD&ĐT.

          Tiếp tục phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX huyện triển khai công tác dạy nghề phổ thông cho học sinh THCS năm học 2020-2021 đảm bảo nội dung, chương trình giảng dạy nghề phổ thông 70 tiết theo quy định của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội tại Công văn số 2914/SGDĐT-GDPT ngày 11/9/2020. Có lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ giảng dạy, thu, chi kinh phí nghề. Tổ chức thi nghề theo Quy chế của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội. Thực hiện nghiêm túc dạy hướng nghiệp 1tiết/tháng/lớp đối với học sinh lớp 9

           2.5. Thực hiện tích hợp.

           Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm, sáng tạo; giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục ATGT.... Lồng ghép dạy giáo dục an ninh quốc phòng trong các môn theo kế hoạch số 3464/KH-SGD ĐT ngày 16/8/2018 của Sở GD Hà Nội và công văn số 581/PGD ĐT ngày 22/8/2018 của Phòng GD Ba Vì .giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực trong gia đình, nhà trường. Tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp. Nghiên cứu khoa học... theo HD của bộ và Sở.

2.6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

Nhà trường có 1 học sinh khuyết tật lớp 8C( khiếm thính).Việc dạy học và đánh giá đối với học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập thực hiện theo Thông tư số 39/2009/TT-BGDĐT ngày 29/12/2009 của Bộ GD&ĐT về giáo dục hòa nhập cho trẻ em. Việc đánh giá học sinh khuyết tật thực hiện theo sửa đổi, bổ sung điều 14 của thông tư 26/2020/BGDĐT.

2.7. Đối với hoạt động tập thể, giáo dục NGLL,  ngoại khóa.

Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, giáo dục NGLL, ngoại khóa sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Phát động tuần lề “Hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả

Quan tâm đối với học sinh các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc, lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc. Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định.

  • Tổ chức cho học sinh thể dục buổi sáng trước khi vào học

 Cho học sinh ký cam kết hưởng ứng tháng ATGT tuần đầu tháng 9 năm 2019

        3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức dạy học:

Xây dựng bài học đảm bảo các yêu cầu về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Tiến trình mỗi bài học bao gồm các hoạt động cơ bản sau: (1) Mở đầu (tình huống có vấn đề, giao nhiệm vụ học tập), xác định vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập gắn với kiến thức mới của bài học; (2) Hình thành kiến thức mới (hoạt động với sách giáo khoa, thiết bị dạy học và học liệu để khai thác, tiếp nhận kiến thức mới thông qua kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, vật thật); (3) Luyện tập (câu hỏi, bài tập, thực hành, thí nghiệm) để phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức mới vừa học; (4) Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết các tình huống, vấn đề trong thực tiễn.

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; sử dụng các phần mềm dạy học như Phần mềm dạy học của Smart school (Trường học thông minh), ngân hàng câu hỏi trên Hanoi.study… để đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng ứng phó dịch bệnh như triển khai dạy học trực tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình.

Chú trọng rèn luyện học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp để tổ chức cho học sinh báo cáo, thuyết trình, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả tự học của mình.

          Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như văn hóa- văn nghệ, TDTT… ; thực hiện nghiêm túc công văn số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 05/5/2017 của Bộ về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông; không lấy các hoạt động giao lưu nói trên làm tiêu chí để xét thi đua các đơn vị không có học sinh tham gia.

          Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học Thành phố Hà Nội năm học 2020-2021. 

          Thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

                   

        4. Chỉ đạo tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá:

          - Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT. Quản lý chặt chẽ việc cho điểm, đánh giá HS đảm bảo thực chất, tránh thành tích.

          Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức việc ôn luyện, tổ chức thi, kiểm tra, sát hạch dưới mọi hình thức để xếp lớp đối với học sinh đầu năm học.

          Giao quyền tự chủ cho giáo viên trong việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ theo quy định; chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

          Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá trên lớp, đánh giá bằng hồ sơ học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm, bài thuyết trình, sản phẩm, dự án… Hướng dẫn học sinh truy cập trang Hanoi.study để tự học và luyện tập các câu hỏi theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

          Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra theo ma trận đề và đặc tả ma trận đề theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT hiện hành và các  nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT, Công văn số 2786/SGDĐT-GDPT ngày 03/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS.

          Tổ chức tốt các buổi kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra, đánh giá cuối kỳ ở tất cả các môn theo kế hoạch dạy học, đặc biệt các môn theo đề chung của PGD: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh các khối 6,7,8,9; 01 môn thi thứ 4, lớp 9 học kỳ II (nếu có) và kiểm tra rà soát chất lượng TS 10 vào tháng 4/2021.

          5. Thi  học sinh giỏi và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

- Tham gia có hiệu quả kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện (chia làm 02 đợt thi) đối với các môn: Toán, Văn, Anh (Đợt 1, trước ngày 15/10/2019), các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (Đợt 2, trước 15/11/2019).Tích cực bồi dưỡng và  tham gia kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố ( nếu có) tháng 1/2021.

- Tổ chức dạy bồi dưỡng đội tuyển HSG( không thu phí) khối 9 ngay từ tháng 8( Văn, Toán, Anh) nhất 12 -15buổi/ môn, các môn khác ôn từ ngày 7/10 ( phấn đấu tối thiểu 10 buổi/ môn).

- Bồi dưỡng đội tuyển olympic Văn toán Anh khối 6.7.8 từ tháng 12 và tổ chức thi olympic cấp trường vào cuối tháng 3

- Phụ đạo  miễn phí cho học sinh yếu Văn, Toán, Anh( 2 buổi/ tháng từ cuối HK)

- Phân luồng HS lớp 9 từ đầu năm để cuối năm số phân luồng sau THCS 27% . Xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10 sớm, dạy ôn thi thực hiện theo văn bản DTHT, dạy ngay khi công bố môn thứ 4.

 Cụ thể: toán, Văn dạy 15 buổi/ môn, Anh và môn còn lại: 10 buổi/ môn. Thi thử ít nhất 2 lần chặt ché như thi thật, đánh giá nghiêm túc để rút kinh nghiệm và có hướng điều chỉnh cách dạy và cách học.

         6. Các hoạt động giáo dục khác: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch ứng dụng CNTT, thư viện, SKKN; tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện- HSTC; triển khai công tác y tế học đường, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, văn hóa-văn nghệ, TDTT... theo kế hoạch của huyện và thành phố.

      . Công tác đoàn- đội:

- Triển khai sớm kế hoạch HĐ sau đại hội,

- Phát động mỗi HS trồng một khóm hoa trong bầu giấy( mỗi lớp thống nhất 1 chủng loại hoa). Mỗi lớp 1 công trình măng non tập thể (là 1chậu hoa to đẹp trang trí vào dịp 20/11)

- Họp thống nhất với phụ huynh vào cuối HK I  về phương án dã ngoại( hay cắm trại)

- Quan tâm đến HS có hoàn cảnh khó khăn

- Tổ chức kết nạp đoàn cho đội viên ưu tú đủ điều kiện

- Tăng cường các HĐTT tạo sự gần gũi, thân thiện, đoàn kết trong học sinh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nội quy...

-  Tăng cường kiểm tra nề nếp do liên đội đề ra như trang phục, tác phong, kiểm tra nội vụ,

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đổi mới công tác quản lý:

7.1 Về tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 30, trong đó

- Ban giám hiệu: 02 đồng chí

- Giáo viên: 20 đồng chí(biên chế 20, hợp đồng 0).Tỷ lệ 1.67giáo viên/lớp).  Hiện tại thiếu giáo viên Ngữ Văn, Tin học và Địa lý

- Nhân viên: 08 đồng chí

           => Cân đối thừa thiếu giáo viên của các môn và  nhân viên chính xác để báo cáo kịp thời về PGD và  Phòng nội vụ.

7.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

          - Tích cực đổi mới sinh hoạt CM theo công văn 10801/SGD, tăng cường sinh hoạt CM qua mạng. Tổ SHCM  theo chủ đề 1 lần/ tháng. Theo hướng NCBH 2 lần/ kỳ. Hai tổ CM cụ thể thời gian, đối tượng thực hiện CĐ trong kế hoạch tổ. Tích cực tham khảo tài liệu trên hanoistudy. Triển khai nghiêm túc việc dạy chuyên đề, chủ đề.

- Hưởng ứng mạnh đợt thi đua cao điểm ( đợt 1 chào mừng 20/10 và 20/11 , đợt 2 vào  8/3 và 26/3) mỗi giáo viên thao giảng và dạy chuyên đề có ứng dụng CNTT ít nhất 2 lần/ năm

Đổi mới phương pháp, hình thức soạn bài và dạy học theo các hoạt  động cơ bản (1) Mở đầu (2) Hình thành kiến thức (3) Luyện tập (4) Vận dụng

- BGH , tổ trưởng, tổ phó CM tăng cường dự giờ giáo viên, đặc biệt chú ý đối với những giáo viên năng lực còn hạn chế. Tích cực kiểm tra đột xuất hồ sơ, giáo án.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện nghiêm túc. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập huấn chuyên môn do PGD và SGD tổ chức. Vận động giáo viên tích cực học hỏi trao đổi trên trang “trường học kết nối”.

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin, Tăng cường kiểm tra nề nếp ra vào lớp, nề nếp dạy và học của giáo viên và học sinh. Tăng cường kiểm tra đột xuất giáo án giáo viên và yêu cầu giáo viên kiểm tra sách vở, ghi chép bài của học sinh.

- Tổ chức nghiêm túc hội thi GVDG cấp trường, chọn GV dự thi huyện.

- Thực hiện tốt đề án NN, Giáo viên tiếng anh tích cực học tập , học hỏi qua các giảng viên của ĐHNN. Tăng cường khai thác kho học liệu của ĐHNN và hanoistudy tự biên soạn đề ôn luyện cho HS theo ma trận đề thi...

7.3. Tổ chức Hội thi GVDG:

Tổ chức Hội thi GVDG cấp trường trung tuần tháng 10, lựa chọn GV tham gia Hội thi cấp huyện các bộ môn: Toán, Công nghệ, Âm nhạc và Mỹ thuật cấp huyện (tháng 2.3/2021), tham gia kỳ thi GVDG cấp Thành phố năm học 2021-2022 nếu có.

7.4. Đổi mới công tác quản lý:

     Tăng cường quyền tự chủ trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức giáo dục, các phương pháp dạy học tiên tiến mà không bị áp đặt từ cấp trên.

     Tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ CBQL, giáo viên; tiếp tục đổi mới giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng giáo dục.

Đảm bảo hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 21, Thông tư số 32/2020/TT/BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện CMHS theo Thông tư số 55/TT-BGDĐT; quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện nghiêm túc việc tham gia giảng dạy của Ban giám hiệu, giáo viên theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

7.5. Công tác kiểm tra:

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, tổ chức kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên đề DTHT, quản lý điểm, công tác thu chi … trong trường học; giải quyết đơn thư phản ánh kịp thời.

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Thực hiện nghiêm túc 3 công khai và 4 kiểm tra:

-  Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo đối với 7 đ/c: Nhạn, Sỹ, Hương, Trâm, Lan, Nga, Phượng).

- Kiểm tra toàn diện giáo viên đợt 1 trong tháng 11.12(50%), đợt 2 tháng 3.4(50% còn lại)

-Kiểm tra thực hiện việc xây dựng kế hoạch dạy học theo công văn 3280/BGD, 3007/SGD, Thông tư 26/2020/BGD điều chỉnh TT58/2012- BGD. 

- Kiểm tra đột xuất và kiểm tra hàng tháng LBG,Sổ đầu bài, giáo án, sổ điểm...

7.6. Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ qua mạng, bằng văn bản từ Trường- Phòng. Nếu có việc đột xuất phải báo cáo ngay về PGD để cùng giải quyết.

  8. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia:

 - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, xây dựng khung cảnh sư phạm xanh- sạch- đẹp, an toàn, thu hút học sinh đến trường.

Tổ chức kiểm tra, rà soát CSVC, thiết bị dạy học theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

-  Duy trì trang Web nhà trường sử dụng thường xuyên, hiệu quả..

- Sử dụng phòng bộ môn và đồ dùng dạy học thường xuyên. Các tiết thực hành Lý, Hóa, Sinh đều được thực hiện nghiêm túc

- Có kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất như lắp cửa cầu thang, lắp hệ thống đón nước mưa mua thêm máy in. Lắp camera, Trang trí các biểu bảng, phông rèm, trồng thêm cây xanh, bồn hoa...

- Tiếp nhận tài trợ mái che sân trường, đưa vào sử dụng làm sân học thể dục, sân HĐTT khi cần và làm thư viện mở.

Tiếp tục xây dựng trường chuẩn Quốc gia thực hiện theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Xác định lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 đảm bảo cả tiến độ và chất lượng trường đạt chuẩn;  xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn và tự đánh giá các tiêu chuẩn chi tiết theo Quy định, nhất là tiêu chuẩn về CSVC và thiết bị.

 

9. Các giải pháp thực hiện khác:

9.1. Quản lý chặt chẽ hồ sơ, sổ sách theo quy định của Điều lệ trường học. Ban giam hiệu kiểm tra nghiêm túc nội dung các loại hồ sơ, đặc biệt là Học bạ, Sổ ghi điểm trước khi ký xác nhận, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên trong trường và lưu hồ sơ theo quy định hiện hành.

9.2. Thực hiện nghiêm túc nền nếp kỷ cương trường học trong cán bộ, giáo viên, đặc biệt nền nếp giờ giấc hành chính, nền nếp ra vào lớp khẩn trương, đúng giờ, nếp trực hành chính, nếp trực của giáo viên, học sinh.

9.3. Tăng cường quản lý nền nếp học tập học sinh trong giờ chính khóa cũng như các buổi học thêm, học bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học.

9.4. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý trường học, quản lý chuyên môn và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh một cách hiệu quả. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học phù hợp với đặc điểm của địa phương và của trường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Các mảng hoạt động lớn đều được xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ, phân công rõ nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng thành viên trong nhà trường theo nguyên tắc rõ người, kín việc.

9.5. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra định kỳ, đột xuất hồ sơ giáo án của giáo viên. Thực hiện kiểm tra toàn diện được 30-35% TSGV và kiểm tra theo chuyên đề 100% GV.

9.6. Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Tăng cường công tác bồi dưỡng, dự giờ giúp đỡ về chuyên môn cho giáo viên, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tổ chức các chuyên đề chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tạo điều kiện cho giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

9.7. Duy trì và nâng cao chất lượng đại trà, thực hiện tốt nề nếp DTHT quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, coi trọng việc giúp đỡ học sinh yếu kém trong học tập, rèn luyện dạy phụ đạo cho học sinh yếu không thu tiền(2 tuần/ 1 buổi). Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp, tổ chức bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm( tháng 8 với HS lớp 9, tháng 12 trở đi với HS các khối lớp còn lại).  Lựa chọn giáo viên có năng lực tham gia dạy môn thi lớp 9. Làm tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS. Sớm xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10, tổ chức dạy ôn thi ngay khi công bố môn thi thứ 4.tổ chức ôn tập và kiểm tra thường xuyên để nắm bắt tình hình học ôn của học sinh. Tăng cường các hình thức hoạt động giáo dục phù hợp với tâm, sinh lí lứa tuổi và nguyện vọng của học sinh. Đổi mới công tác giáo dục truyền thống nhà trường, truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương nhằm thúc đẩy tinh thần tu dưỡng đạo đức và ý thức vươn lên trong học tập của học sinh.

9.8. Tích cựu tham mưu với Đảng, chính quyền các cấp triển khai đầu tư tu bổ, xây dựng cơ sở vật chất trường học theo đề án xây dựng đã được phê duyệt.

9.9. Quản lý tốt công tác Tài chính của nhà trường, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác dạy và học của giáo viên và học sinh; Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên.

10. Trong giai đoạn đang phòng chống dịch bệnh Covid-19, Kế hoạch dạy học sẽ thực hiện theo các phương án sau:

 - Nếu tình hình dịch Covid-19 như hiện tại, học sinh đi học trực tiếp, giáo viên dạy trực tiếp theo đúng kế hoạch đã xây dựng, đồng thời giáo viên tranh thủ hướng dẫn học sinh cách tự học, tự đọc và nghiên cứu sách giáo khoa, cách ứng dụng CNTT, khai thác sử dụng các trang hỗ trợ học tập, ôn tập như hanoistudy,  giaoducdientuv2, zalo, zoom...

- Nếu dịch diễn biến phức tạp, học sinh học trong điều kiện giãn cách: Những buổi HS đến trường, giáo viên vẫn dạy đúng  kế hoạch  nhưng chú ý tranh thủ hướng dẫn cho học sinh kiến thức lý thuyết hàn lâm, bài tập vận dụng nhanh, đồng thời HD đọc nghiên cứu SGK, còn lại giao về nhà cho HS tự học, giáo viên kiểm tra học sinh học qua zalo, zoom, ...

- Nếu dịch diễn biến nặng hơn mà học sinh không được đến trường: Giáo viên phối hợp với phụ huynh để dạy hoàn toàn qua internet, khi đó nhà trường xếp TKB gọn, hợp lý để đảm bảo cho học sinh ” ngừng đến trường nhưng không ngừng học”., học sinh học trên truyền hình,  trên internet, đồng thời giáo viên gửi thêm bài cho học sinh bằng cách photo gửi, hoặc qua gmail, zalo..., và kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau.

 

D.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học cụ thể, có phương án  dạy học chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. được Phòng GD&ĐT duyệt và phổ biến công khai trong hội đồng sư phạm.

- Xây dựng các kế hoạch , thành lập ban chỉ đạo để thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các chỉ tiêu  kế hoạch năm học đề ra.

- Tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi, các chuyên đề do ngành tổ chức.     

- Các tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động tổ sát với tình hình thực tế và chỉ tiêu chung toàn trường.

- Giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch lớp chủ nhiệm sát với tình hình học tập của học sinh và nền nếp học tập của học sinh lớp mình phụ trách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm học đề ra .

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường THCS Phong Vân, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường cần nghiên cứu kỹ để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc cần báo cáo ngay với BGH để được phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- BGH, Tổ trưởng CM;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

 

 

 

 

LỊCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm học 2020- 2021

(Đính kèm Kế hoạch số:  35  /KH-THCS ngày 24 /9/2020 của Trường THCS Phong Vân)

 

* Tháng 8:

1. Hoàn thành tuyển sinh lớp 6. Hoàn thành việc trả hồ sơ và hướng dẫn học sinh tuyển sinh vào lớp 10

2. Phân công nhiệm vụ BGH, giáo viên, nhân viên.

3. Tổ chức ôn, thi lại cho học sinh diện thi lại; xét lên lớp, ở lại cho học sinh diện thi lại, lưu hồ sơ theo quy định. Ổn định tổ chức trường, lớp.

4. Bồi dưỡng chuyên môn giáo viên.

5. Triển khai điều tra phổ cập giáo dục 2020.

6. Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 các môn Toán, Văn, Tiếng Anh

7. Chuyển trường ra khu mới, chuẩn bị và ổn định các điều kiện CSVC cho ngày tựu trường và chuẩn bị khai giảng.

8. Xây dựng kế hoạch vận động tài trợ mái che sân trường mới

* Tháng 9:

1. Tích cực chuẩn bị và tổ chức Khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2020

2. Xây dựng kế hoạch năm học; Kế hoạch phụ bản phục vụ các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của nhà trường.

3. Cập nhật số liệu trên phần mềm PCGD-XMC từ 01/9-15/9.

4. Hoàn thành xây dựng hoạch năm học, kế hoạch dạy học, KH DTHT, và kế hoạch thu chi, duyệt với Phòng Giáo dục và đào tạo Ba Vì

4. Học tập chính trị, nhiệm vụ năm học mới; Học tập Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế thi đua khen thưởng. Nội quy nhà trường... đầu năm học mới.

5. Tổ chức ôn tập, thi chọn HSG khối 9 đợt 1 cấp trường các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, lập đội tuyển chính thức thi huyện. thành lập đội tuyển HSG khối 9 các môn còn lại tổ chức ôn thi từ tuần 4.

6. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể, nội dung sinh hoạt theo Hướng dẫn của Sở GD & ĐT.

7. Phát động tháng an toàn giao thông và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh. Dạy đại trà tài liệu giáo dục nếp sống TLVM theo lịch

8. Nộp báo cáo đầu năm theo mẫu (trước 10/9/2020).

9. Kiểm tra nội bộ theo lịch. Trường kiểm tra đột xuất hồ sơ chuyên môn, dự giờ đột xuất một số giáo viên.

10. Bồi dưỡng giáo viên theo chuyên đề. Tổ chức DTHT theo nguyện vọng

11. Tổ chức Đại hội chi đội , Liên đội cuối tháng 9/2020.

12. Họp Ban đại diện CMHS , họp CMHS triển khai các hoạt động

* Tháng 10:

1. Tổ chức đưa HS dự thi HSG lớp 9 đợt 1

2. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các môn Toán, Công nghệ, Âm nhạc , Mỹ thuật cấp trường.

3. Tham dự đầy đủ các chuyên đề các bộ môn theo định hướng phát triển năng lực. Dạy GDNSTLVM

4. Phát động thi viết thư Quốc tế lần thứ 50. Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 47.

4. Hoàn thành và nộp về phòng GD&ĐT các văn bản đăng ký danh hiệu thi đua.

5. Tổ chức tốt Hội  nghị cán bộ viên chức của trường; Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

6. Tự kiểm tra và đi tiếp kiểm tra công tác phổ cập GD 2020 cấp Huyện

7. Chỉ đạo Tổng phụ trách Đội tổ chức tốt Đại hội liên đội (trước 15/10)

9. Thi HSG khối 9 cấp huyện môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD cấp Huyện.

10. Kiểm tra nội bộ theo lịch. Trường kiểm tra đột xuất hồ sơ chuyên môn, dự giờ đột xuất một số giáo viên. Kiểm tra công tác dạy thêm học thêm

11. Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề chuyên môn. Tham gia chuyên đề TS vào lớp 10 của PGD

12. Phát động đợt thi đua mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong cán bộ,giáo viên, học sinh.

 

* Tháng 11:

1. Thi HSG lớp 9 đợt 2 với các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD

2. Hội giảng, thi văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11

3. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ tất cả các môn . Dạy đại trà GDNSTLVM

4. Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh.

5. Kiểm tra toàn diện và kiểm tra theo chuyên đề một số giáo viên theo quy định. Kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên.kiểm tra giáo án, dự giờ giáo viên DTHT Phòng kiểm tra đột xuất chuyên môn một số trường. Đón  đoàn công tác PCGD  của sở GD

6.Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề chuyên môn, dự chuyên đề tuyển sinh vào lớp 10

7. Sơ kết đợt thi đua thứ nhất, phát động đợt thi đua  thứ 2

          * Tháng 12:

1. Tổ chức ôn tập cuối học kỳ cho tất cả các môn.

2. Kiểm tra học kỳ I, Phòng GD& ĐT ra đề chung 3 môn Ngữ văn, Toán, Anh; trường ra đề các môn còn lại theo Kế hoạch dạy học

3. Phát động tháng cao điểm phòng chống HIV/AIDS vào ngày 01/12/2020; Tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. 

4. Kiểm tra hồ sơ và công tác dạy, học nghề phổ thông. Cho HS đăng ký thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9.Kiểm tra đổi mới SHCM, dạy học theo CĐ theo cv 10801/SGD

5. Phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

7. Sơ kết về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chủ đề và tự chủ trong kế hoạch dạy học

8. Kiểm tra toàn diện một số giáo viên theo quy định. Kiểm tra hồ sơ 50% giáo viên.

9. Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDTHCS, đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập GD năm 2020 của thành phố.

10. Tham gia chuyên đề TS vào lớp 10 do PGD tổ chức. Dạy GDNSTLVM

11. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức cho học sinh hoạt động ngoại khóa hoặc tổ chức hội trại

* Tháng 1:

1.  Trường tiến hành sơ kết học kỳ I và nộp báo cáo về phòng GD&ĐT.  Kết thúc học kỳ I ngày 15/1/2021, nghỉ HK 16/1/2021, bắt đầu chương trình học kỳ II ngày 18/1/2021.

2.Hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm. Dạy GDĐP cho lớp 6. Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề chuyên môn

3. Phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh lần thứ 2

4. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề một số giáo viên theo quy định.

5. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí và Hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thuộc hộ ngheo, cận nghèo... của địa phương học kỳ II.

6. Ôn luyện đội tuyển olympic khối 6.7.8

* Tháng 2:

1.Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán an toàn. Ổn định nền nếp học sinh trước và sau Tết Nguyên Đán. Phát động Tết trồng cây mừng xuân mới.

2.Hoàn thành hồ sơ cán bộ, giáo viên đủ điều kiện đề nghị cấp trên tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

3.Sơ kết đợt thi đua thứ 2, phát động thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3.

4.Tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi đội tuyển olympic khối 6.7.8

5. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề một số giáo viên theo quy định

6. Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề chuyên môn.

* Tháng 3:

1.Thi GVDG cấp Huyện môn  Toán, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật 

2.Tổ chức tốt “ Tháng Thanh niên” và kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

3.Dạy đại trà GDNSTLVM, 4.Sơ kết đợt thi đua thứ 3, phát  động thi đua đợt 4 chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5.

5. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề , kiểm tra DTHT.

6. Tổ chức thi olympic cấp trường các môn Toán, Văn, Tiếng Anh cho học sinh khối 6,7,8, chọn  đội tuyển khối 8 thi huyện. phát thưởng cho học sinh có thành tích nhân dịp 26/3.

7. XD kế hoạch vàTriển khai ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 theo lịch của SGD

8. Tổ chức KT giữa kỳ các môn

 

* Tháng 4:

1. Dạy đại trà tài liệu ATGT theo lịch

2. Tham gia thi olympic khối 8 cấp Huyện

3. Hoàn thành thủ tục hành chính trong Học Bạ khối 6. Rà soát thông tin học sinh trong hồ sơ của học sinh lớp 9 phục vụ công tác xét Tốt nghiệp THCS và thi vào lớp 10 THPT.

4. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề một số giáo viên theo quy định. Kiểm tra hồ sơ 50% giáo viên còn lại

5. Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề chuyên môn

 

* Tháng 5:

1. Sở kiểm tra thi đua các đơn vị.

2. Kiểm tra cuối HK II, Phòng GD& ĐT ra đề chung 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh;

3. Kết thúc Học kỳ II vào ngày 24/5/2021; Kết thúc năm học ngày 28/5/2021

4. Nộp báo cáo tổng kết năm học 30/5/2021, Xét tốt nghiệp THCS theo lịch chung của Sở GD, nộp kết quả xét TN, điểm THCS 30.5.

5. Tổng kết thực hiện các cuộc vận động.

6. Sơ kết đợt thi đua thứ 4, tổng kết năm học, phát thưởng cho GV, HS có thành tích trong năm học 2020-2021.

7. Duyệt học bạ cho học sinh, lưu Sổ điểm chính và Học bạ theo quy định

8. Đánh giá xếp loại Cán bộ, GV, NV nộp Phòng Nội vụ . Đánh giá xếp loại Cán bộ Quản lý, GV theo chuẩn HT, HP và chuẩn giáo viên nộp Phòng GD

9. Kiểm kê tài chính, tài sản cuối năm theo quy định

10. Bàn giao học sinh về địa phương.

* Tháng 6:

1. Nộp các loại hồ sơ xét duyệt thi đua và SKKN về Phòng.

2. Triển khai kế hoạch hoạt động hè (2021).

3. Phát động tháng cao điểm cao điểm PCMT-HIV/AIDS cao điểm nhất là ngày 26/6/2021 (ngày toàn dân PCMT).

4.Hướng dẫn học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022

5. Đánh giá công tác BDTX

* Tháng 7:

1. Tổ  chức hoạt động hè theo kế hoạch,

2. Trả phiếu điểm và hồ sơ cho học sinh khối 9 tuyển sinh vào lớp 10

3. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.

4. Triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 theo Kế hoạch

5. Tu bổ cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 99
Tháng 12 : 247
Tháng trước : 358
Năm 2020 : 63.577
Năm trước : 2.602
Tổng số : 66.179